طراحی پایه افزایش ظرفیت واحد بخار پالایشگاه نفت تهران


کارفرمای اصلی : پالایشگاه نفت تهران

نوع قرارداد : مهندسی پایه

تاریخ شروع کار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

مدت پروژه : ۳ ماه

وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده