طراحی و نظارت بر اجرای ساخت کارخانه قیر دمیده


طراحی و نظارت بر اجرای ساخت کارخانه قیر دمیده پالایشگاه نفت بندرعباس

کارفرمای اصلی : شرکت فومن شیمی

 نوع قرارداد : مهندسی پایه و تفضیلی، نصب و نظارت بر اجرا

 تاریخ شروع کار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۱

 مدت پروژه : ۲۴ ماه

 وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده