عملیات برق مربوط به پروژه برق و ابزار دقیق فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی


اجرای عملیات برق مربوط به پروژه برق و ابزار دقیق فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی – عسلویه

کارفرما : شرکت سروش انرژی پارسیان- IPMI

نوع قرارداد : اجرای سیستم کابل کشی، نصب ترانس ، تابلو، Ear thing ، روشنایی و سینی ، نردبان کابل و سایر تجهیزات برقی و ابزار دقیق

 تاریخ شروع کار : ۱۳۹۰/۱۲/۰۱

مدت پروژه : ۱۰ ماه

وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده