ساخت کارخانه MDF- طرح فیبر نیمه فشرده


ساخت کارخانه MDF- طرح فیبر نیمه فشرده

کارفرما : شرکت توسعه صنایع جانبی نیشکر  –  موسسه جهاد تحقیقات

نوع قرارداد : (MC) و بازرسی فنی

تاریخ شروع عملیات : ۱۳۸۶/۰۹/۱۵   

مدت پروژه : ۶ ماه

وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده