احداث Cable Trench و Duct Bank در Area 140 از فاز ۱۲EPC2 پارس جنوبی – عسلویه


احداث Cable Trench و Duct Bank در Area 140 از فاز ۱۲EPC2   پارس جنوبی – عسلویه

کارفرما : دایلم کره جنوبی – سازه

نوع قرارداد : مدیریت و عملیات اجرایی

تاریخ شروع کار : ۱۳۹۰/۰۶/۱۵

مدت پروژه : ۴ ماه

وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده