درباره ما
سوابق کاری
تماس با ما
رزومه اعضاء
کارفرمایان
خدمات به مشتریان ویژه
همکاری

Sazeh Tadbir Marun
Engineering Consultants
رزومه
در طول سالهاي اخير سرمايه گذاري هنگفتي در قالب برنامه هاي توسعه كشور صورت گرفته است كه با توجه به روند رو به افزايش پروژه هاي بزرگ ملي و
همچنين عدم اجراي طرح ها مطابق با برنامه ريزي هاي انجام شده، نقش دانش مديريت پروژه و اهميت سيستم هاي نوين مديريت در اجراي اثر بخش پروژه ها
را بيش از پيش نمايان ساخته است.
در اين (MC) شركت سازه تدبيرمارون با پشتوانه كادري متخصص و داراي تجربه مفيد در صنايع كشور و تهيه نسخه كامل و اصلي نرم افزار مديريت پيمان
زمينه كه كاملا منطبق با شرايط طرح هاي پالايشگاهي و پتروشيمي كشور مي باشد، با بهره گيري از مدل تعالي سازمان هاي پروژه محور كه توسط مركز
تحقيقات و توسعه مديريت پروژه طراحي شده است، به مديران سازمان ها ياري مي دهد تا در طول اجراي طرح ها نتايج مورد انتظار خود را در قالب زمان و
بودجه تعيين شده كسب نمايند.
- كنترل پروژه
WBS - تهيه و تنظيم
.تهيه و تنظيم برنامه هاي زمانبندي
-4 .تهيه و تنظيم گزارشات تخصيص منابع ( نيروي انساني ، ماشين آلات ، بالك متريال ، تجهيزات اصلي ، هزينه هاي ماهيانه و نمودارهاي مربوطه ، نقاط
ريسك
-5 .تنظيم پيش نيازها و ترسيم نقاط بحراني
- تنظيم و سياست گذاري صورت جلسات تحويل زمين ، ريز مقاديركار انجام شده ، پيش راه اندازي ، راه اندازي ، تحويل موقت و تحويل قطعي
- تهيه و تنظيم گزارشات هفتگي ، ماهيانه و ساليانه مديريتي بصورت مولتي مديا و هارد كپي
ماشين آلات و تجهيزات PM -8 .تهيه و تنظيم فرم هاي ورود و خروج و درخواست كالا ، فرم هاي انبار گرداني و كاردكس و
- برآورد نفر ساعات اضافه كاري و شيفت شب
-تهيه و تنظيم مكاتبات و صورت جلسات و گزارشات و برنامه نويسي فايلهاي نرم افزاري جهت دسترسي سريع به مدارك پروژه و تهيه نسخه هاي پشتيبان
و اسكلت فلزي PIPING ، - تهيه نقشه هاي ازبيلت مكانيكال ، الكتريكال ، ابزار دقيق
( PROGRESSIVE و يا پيشرفت فيزيكي ( UNIT PRICE ) - تهيه و تنظيم صورت وضعيتها بصورت قيمت واحد
- تهيه چارت هاي پرسنلي و مديريتي
تهيه و تنظيم نظام حقوق و دستمزد ( طبق ليست و خارج ليست
هاي قراردادي CLAM -تهيه و تنظيم
- تهيه گزارشات ماهيانه قيمت تمام شده و بالانس ريالي پروژه
- تهيه بالانس متريال
- مديريت هزينه پروژه
- مديريت نصب و راه اندازي كليه تجهيزات مكانيكي
و اسكلت فلزي PIPING ، ، برق ، ابزار دقيق
- ترجمه ، تهيه و ويرايش جزوات بهره برداري
بزبان فارسي همراه با آموزش هاي حين نصب

پروژه:
HDPE انجام مطالعات تفصيلي جزئيات فاز دوم پروژه افزايش ظرفيت واحد
شركت پتروشمي مارون - بندر امام
كارفرما:
شركت پتروشمي مارون
PC شرح كار: طراحي تفصيلي و تهيه اسناد
مناقصه
93/11/ تاريخ شروع عمليات: 1
مدت پروژه: 5 ماه
وضعيت: در دست انجام
پروژه:
اهواز - PC طراحي مخزن آتش نشاني و تهيه مدارك مناقصه
كارفرما:
شركت بهره برداري نفت و گاز مارون
PC شرح كار: باز بيني طراحي پايه، طراحي تفصيلي و تهيه اسناد مناقصه
93/06/ تاريخ شروع عمليات: 01
مدت پروژه: 5 ماه
وضعيت: تمام شده
پروژه:
مشاوره و نظارت بر طراحي طرح توسعه مخازن شركت نفت توتال ( به تام )
كارفرما:
شركت نفت توتال ( به تام )
شرح كار: باز بيني طراحي پايه، طراحي تفصيلي و نظارت بر ساخت
94/02/ تاريخ شروع عمليات: 01
مدت پروژه: 12 ماه
وضعيت: در دست انجام
پروژه:
طراحي مخازن و لوله كشي مخازن فاز 2 و 3 پايانه صادراتي
بندر امام شركت نفت بهران
:
-1 بندر امام
كارفرما:
شركت نفت بهران
شرح كار: باز بيني طراحي پايه، طراحي تفصيلي و نظارت
92/11/ تاريخ شروع عمليات: 1
مدت پروژه: 6 ماه
وضعيت: تحويل قطعي
دانلود کاتالوگ
جهت دریافت کاتالوگ شرکت روی دکمه مقابل کلیک نمایید
پروژه:
انبار نفت اميرآباد
كارفرما:
شركت آراد عمران كاسپين
شرح كار: طراحي پايه، طراحي تفصيلي و نظارت بر اجرا
94/ تاريخ شروع عمليات : 2
مدت پروژه: 24 ماه
وضعيت: در حال انجام
پروژه:
تسهيلات سرچاهي و در مناطق :
-1 نفت شهر
-2 آبان
كارفرما:
شركت نفت مناطق مركزي
شرح كار: باز بيني طراحي پايه، طراحي تفصيلي و
PC تهيه اسناد مناقصه
1/7/ تاريخ شروع عمليات : 86
مدت پروژه: 8 ماه
وضعيت: تحويل قطعي
پروژه:
تسهيلات سرچاهي و خطوط انتقال ” 6 مربوطه در مناطق:
-1 پايدار غرب
-2 دهلران
كارفرما:
شركت نفت مناطق مركزي
PC شرح كار: باز بيني طراحي پايه، طراحي تفصيلي و تهيه اسناد مناقصه
1/7/ تاريخ شروع عمليات: 86
مدت پروژه: 8 ماه
وضعيت: تحويل قطعي

پروژه:
(
SPGD-PH12-EPC2 ر پروژه فاز 12 ( Pipe Rack نصب اسكلت فلزي
كارفرما:
دايلم كره جنوبي- سازه پاد تهران
شرح كار:
(2000ton+2000 ton) مشاركت در كنترل كيفي ، مديريت و نصب اسكلت فلزي
تاريخ شروع عمليات: تيرماه 1390
مدت پروژه: 4 ماه
وضعيت: در مرحله دائم
پروژه:
اجراي عمليات برق مربوط به پروژه برق و ابزار دقيق فاز 15 و 16 پارس جنوبي
كارفرما:
آريا نفت شهاب- سازه پردازي
و روشنايي مربوط به قرارداد
Earthling ، شرح كار:اجراي سيستم كابل كشي، نصب تابلو
SEP-SP-SAFS-89-330
تاريخ شروع عمليات: مهرماه 1390
مدت پروژه: 15 ماه
وضعيت: در مرحله تحويل دائم
پروژه:
پارس جنوبي - عسلويه
EPC2 از فاز 12 Area در 140 Duct Bank و Cable Trench احداث
كارفرما : دايلم كره جنوبي - سازه
شرح كار:
شامل خاكبرداري، آرماتوربندي، قالب بندي، بتون ريزي و خاك ريزي
Cable Trench مديريت و عمليات اجرايي
تاريخ شروع عمليات:
شهريور ماه 1390
مدت پروژه: 4 ماه
وضعيت: در مرحله تحويل دائم

پروژه:
اجراي عمليات برق مربوط به پروژه برق و ابزار دقيق فاز 17 و 18 پارس جنوبي - عسلويه
(
IPMI) - كارفرما: شركت سپكو
روشنايي و سيني ، نردبان كابل و ساير تجهيزات برقي و ابزار دقيق مربوط به قرارداد ،
Ear thing ، شرح كار:اجراي سيستم كابل كشي، نصب ترانس ، تابلو
Sep-0090-17/18-1001
تاريخ شروع عمليات: اسفند ماه 1390
مدت پروژه: 10 ماه
وضعيت: تحويل قطعي
پروژه
:احداث پايانه نفتي صادراتي بندر عباس
كارفرما: فومن شيمي گستر
شرح كار:
ارائه خدمات مهندسي نظارت فني بر كليه بخشهاي اجرايي
پروژه احداث پايانه نفتي بندر عباس
تاريخ شروع عمليات:
ارديبهشت ماه 1391
مدت پروژه: 12 ماه
وضعيت: تحويل قطعي
پروژه
طرح فيبر نيمه فشرده -MDF ساخت كارخانه
شركت توسعه صنايع جانبي نيشكر - موسسه جهاد تحقيقات
شرح كار:
بازرسي فني بر روي اسكلت فلزي كارخانه مذكور ،(MC) مشاور مديريت در ساخت
تاريخ شروع عمليات: 1386
مدت پروژه: 6 ماه وضعيت : تحويل قطعي
پروژه:
خدمات مهندسي و بررسي پديده گالوپينگ خط 63 كيلوولت دومداره كوچصفهان - لاهيجان
كارفرما:
شركت سهامي برق منطقه اي گيلان
شرح كار:
(PC) مطالعات امكان سنجي و طراحي پايه و تفصيلي و تهيه اسناد مناقصه
تاريخ شروع عمليات: 1387
مدت پروژه: 8 ماه
وضعيت: تحويل قطعي

پروژه:
خدمات مهندسي و بازرسي سازه هاي فلزي برجهاي خطوط انتقال 132 و 63 كيلوولت رشت
كارفرما:
شركت سهامي برق منطقه اي گيلان
شرح كار:
مطالعات امكان سنجي و طراحي پايه و تفصيلي و بازرسي فني دكل هاي 63 و 132 كيلوولت قديمي در پروژه رشت 2 و رشت شمالي
تاريخ شروع عمليات: 1386
مدت پروژه: 8 ماه
وضعيت: تحويل قطعي
پروژه:
خدمات مهندسي تهيه مشخصات فني و جزئيات طرح اجرايي فونداسيون و افزايش ارتفاع دكل هاي خط 230 كيلوولت
كارفرما:
شركت برق منطقه اي گيلان
شرح كار:
( PC) طراحي پايه و تفصيلي و تهيه اسناد مناقصه
1387- تاريخ شروع عمليات: 88
مدت پروژه: 8 ماه
وضعيت: تحويل قطعي

پروژه:
نظارت و بازرسي فني پروژه احداث پايانه صادراتي نفت بندر عباس در مرحله ساخت مخازن و ساخت اسكلت فلزي و ماژول
كارفرما:
شركت نفت پاسارگاد
شرح كار:
نظارت برعمليات اجرايي، نصب و پيش راه اندازي و بازرسي فني
1/3/ تاريخ شروع عمليات: 87
مدت پروژه: 22 ماه
وضعيت: تحويل دائم- در حال بهره برداري
پروژه:
احداث ايستگاه جديد گاز نيروگاه بندرعباس
كارفرما:
( HREC ) شركت برق منطقه اي هرمزگان
شرح كار:
(EPC) مشاوره و نظارت بر اجراي قرارداد
تاريخ شروع عمليات: 1391
مدت پروژه: 5 ماه
وضعيت: در مرحله عقد قرارداد وپيش پرداخت
پروژه:
مشاركت در طراحي، مديريت و بازرسي فني در ساخت مخزن يك ميليون بشكه اي نفت خام آزادگان در منطقه نفتي بهرگان استان بوشهر
كارفرما:
شركت نفت فلات قاره ايران
- شركت مهندسي لوله پي گستر
شرح كار:
و بازرسي فني (
MC) مشاركت در طراحي و مديريت ساخت
تاريخ شروع عمليات: 1387
مدت پروژه: 18 ماه
وضعيت: تحويل قطعي

آدرس: تهران- خ وليعصر، ابتدای خیابان مطهری، خیابان منصور، پلاک 22 ، طبقه 3 
تلفن: 88711495        88701249             فکس: 88726534